PANDUAN MEMBUAT KERJA RUMAH

Salam Sejahtera. Ruangan ini khas untuk pelajar-pelajar menjawab secara online setiap kerja rumah yang cikgu paparkan. Kerja rumah yang dipaparkan di ruangan ini biasanya akan diberi ketika cuti sekolah dan cuti umum. Selamat menjawab.

Tuesday, April 20, 2010

KERJA RUMAH (TEMA PERPADUAN)

Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat.

Pendahuluan

Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. Dalam konteks kepelbagaian ini, perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia, Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia.

Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara

1. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020
 • Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh
 • Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia
 • Tanpa perpaduan kaum, kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum
 • Oleh itu, Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia
 2. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian
 • Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya.
 • Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain.
 • Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia
 • Hal ini demikian, kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara.
 • Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka.
 Langkah-Langkah

3. Peranan Kerajaan
 • Bersikap adill and saksama.
 • Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong, rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang erat sesama masyarakat berbilang kaum.
 • Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum.
 • Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya.

 4.Peranan Masyarakat
Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif.


 •  Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal.
 • Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan.
 • Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan, perbuatan atau pemikiran.
 • Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan, iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk.
Kesimpulan

Secara tuntasnya, rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama “bulat air kerana pembentung, bulat masyarakat kerana muafakat”. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman, damai dan sejahtera.

Disediakan oleh,

Kumpulan 1 (PU2F3)
Ang Se Yen
Teo Xue Qi
Nurfidiana Ramli
Tew See Jie